Star Wars Episode 1 The Phantom Menace (1999) สตาร์ วอร์ส ภาค 1 ภัยซ่อนเร้น

Star Wars Episode 1 The Phantom Menace

 

Star Wars Episode 1 The Phantom Menace สตาร์ วอร์ส ภาค 1 ภัยซ่อนเร้น

Star Wars Episode 1 The Phantom Menace สตาร์ วอร์ส ภาค 1 ภัยซ่อนเร้น

เรื่องย่อ : ความขัดแย้งกันขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการค้าระหว่างสหพันธ์พาณิชย์กับดาวนาบู (Naboo) ซึ่งก่อให้เกิดการปิดล้อมดาวนาบูขึ้น และมีอัศวินเจไดสองนาย ไควกอน จินน์ (Qui-Gon Jinn) และโอบีวัน เคโนบี (Obi-Wan Kenobi) ที่ต้องออกไปปฏิบัติการอย่างลับๆเพื่อแก้ปัญหาความความขัดแย้งระหว่างสหพันธ์พาณิชย์กับดาวนาบู (Naboo) และช่วยเหลือราชีนิ แพดเม่ อมิดาลา (Queen Amidala) โดยได้รับการช่วยเหลือจาก จาร์ จาร์ บิงคส์ (Jar Jar Binks) ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนดาวนาบู เพื่อหลบหนีจากการไล่ล่าของสหพันธ์พาณิชย์ พวกเขาต้องหาหนทางยุติความขัดแย้งทางการค้าที่มีโอกาสถูกจุดชนวนจนเกิดเป็นสงครามและสร้างอิสระภาพให้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพขึ้นมาอีกครั้ง

เรื่องที่ใกล้เคียง